Uvjeti korištenja usluge hostinga | Pronect sigurne web tehnologije

Uvjeti korištenja i privatnosti

Iličić-usluga d.o.o, OIB: , Rudeška cesta 238, 10000 Zagreb, u daljnjem tekstu Pronect, objezuje se da će korisniku pružiti izabrani hosting paket i dogovorene usluge.

Cjenik osnovnih paketa koje Pronect nudi javno su dostupni na www.pronect.hr adresi. Ostale dodatne usluge dogovaraju se posebno s korisnicima.

Pronect će setupirati Vaš hosting račun u roku od 24 sati nakon što primi uplatu.

Korisnik se obavezuje da će se prijavitisa točnim osobnim podacima(oib, ime, prezime, adresa, broj telefona) te koristi valjanu e-mail adresu.

Pronect će primarno koristiti autorizirane e-mail adrese za komunikaciju sa korisnicima.

Pronect se obavezuje da neće drugima prodavati, iznajmljivati ili dati na korištenje podatke koje ste nam povjerili osim i slučaju registracija domena i službenih zahtjeva od strane zakonskih organa. Kada registrirate domenu, vaši osobni podaci vidljivi su u whois sustavu registra za domene.

Pronect na svim serverims ne dozvoljava sadržaj i aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.

Sljedeće aktivnosti nisu dozvoljene:

Pronect zadržava pravo da odbije zahtjev za uslugom ili prekine uslugu ako korisnik dostavi netočne osobne podatke ili koristi Pronect usluge protivno pravilniku ili zakonu Republike Hrvatske

.

Na ostale odnose koji nisu definirani ovim ugovorom, primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.

Eventualne sporove u vezi ugovora Pronect i korisnik će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Zagrebu.

Nulta tolerancija na SPAM.
Kako bi držali naše IP rangove čistim i omogućili svim korisnicima nesmetano slanje i primanje elektroničke pošte, Pronect u suradnji sa svim vanjskim anti-spam listama ima nulti stopu tolerancije na SPAM. Korisnici koji će slati SPAM sa naših servera ili reklamirati svoje web stranice SPAM-anjem bit će suspendirani sa naših servera. SPAM se definira kao velika količina neželjenih emailova koje primatelji nisu tražili.

Naša tehnologije nas automatski obavještava ukoliko dođe do pokušaja takve aktivnosti.

Pronect prihvaća uplate na žiroračun, preko kreditnih i debitnih kartica(PayWay), PayPal. Korisnik je odgovoran da plaća na vrijeme. U susprotnom Pronect može suspendirati račun ukoliko ne primi uplatu u roku od 10 dana od dospijeća.

Pronect se obvezuje da će nadograđivati hardverske i mrežne resurse sukladno rastu i potrebama korisnika, te nastaviti razvijati svoje jedinstvene tehnologije koje garantiraju sigurnost, dostupnost, pouzdanost i brzinu.

Pronect potpuno poštuje privatnost korisnikovih podataka te se obvezuje da neće gledati i dijeliti njegove privatno podatke osim u svrhe tehničke podrške ili prijave o zloupotrebi.

Korisnikovi podaci su isključivo njegova odgovornost. Pronect nije odgovoran za korisnikova djela. Pronect će odgovorili na sve prigovore o zloupotrebi usluge poslane na legal@pronect.hr u roku od 24 sata.

Korisnik se obvezuje da će poduzeti sve potrebne mjere da zaštiti svoje pristupne podatke(korisničko ime i lozinku) te na taj način zaštititi se od neovlaštenog pristupa sa svoje strane. Protiv svih drugih web napada korisnika štiti Pronect napredna tehnologija sigurnosnog vatrozida.

U svrhu zaštite ostalih korisnika Pronect zadržava pravo privremeno onemogućiti korisnike koji zloupotrebljavaju serverske resurse prevelikom potrošnjom. Shared hosting je vrsta hostinga kod koje korisnici dijele serverske resurse. VPS i dedicated serveri dolaze sa nedjeljenim resursima. Pod resursima podrazumijeva se CPU, RAM, disk I/O.

Pojedinačni korisnik na web(shared) hostingu ne smije:

Domene

Zakon o zastiti potrosaca

Ugovor traje sve dok korisnik uredno plaća uslugu. Bilo koja strana može otkazati uslugu, ali mora obavijestiti drugi stranu najmanje 7 dana prije roka dospijeća.